Clausurada la 21ª edició del Cicle de Seminaris sobre Qualitat a les Institucions Públiques.

Formació
1.419

A l'edició número 21 del Cicle de Seminaris sobre Qualitat a les Institucions Públiques que de manera periòdica convoca Estratègia Local, s'hi han inscrit 47 participants, els quals exerceixen responsabilitats polítiques, directives i tècniques a 25 institucions diferents. El total d'assistents en aquesta proposta formativa des de la seva primera convocatòria, l'any 1998, s'eleva ja a 1.559, pertanyents a un total de 697 institucions públiques diferents.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522