Estratègia Local ha estat escollida per donar assistència tècnica en la posada en marxa del nou Consell Insular de Formentera (30-05-2008).

Empresa
1.229

Estratègia Local ha estat l'adjudicatària del concurs per a l'assessorament tècnic a l'equip de govern de l'illa de Formentera en la creació d'eines i procediments que permetin la posada en marxa del nou Consell Insular de Formentera.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522