Albert Calderó imparteix curs a la segona edició del programa de formació de directius de la FEMP.

Formació
1.309

Els dies 10 i 11 d'aquest mes de juny Albert Calderó impartirà a Madrid, a la seu de la FEMP, la segona edició del curs sobre "Gestió de serveis i lideratge organitzacional".

Aquest curs forma part del Programa d'Especialització en Gestió Pública Local, un novedós programa de formació de directius locals de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en el que Estratègia Local va participar en la seva concepció i disseny inicial, i va impartir a més la meitat dels cursos de la primera edició.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522