Enrique Sacanell, nou fitxatge d'Estratègia Local.

Empresa
1.478

Enrique Sacanell és un dels més coneguts experts en qualitat en el sector públic. Com a responsable d'aquest tema a l'Ajuntament de Getxo (Biscaia), ha aconseguit que el seu Ajuntament sigui el primer del País Basc a obtenir la Q de plata a l'haver superat els 400 punts en EFQM mitjançant avaluació externa.

Enrique Sacanell, a partir d'ara, col·laborarà amb Estratègia Local com a formador especialitzat en temes de qualitat, innovació i planificació estratègica.

És llicenciat en Sociologia, i la seva especialització en temes de qualitat es va iniciar amb la seva dedicació als serveis socials, al Servei Basc de Salut  Osakidetza i posteriorment a l'Ajuntament de Getxo.

Va obtenir el Premi Sustatu 1994 de Promoció dels Serveis Socials, concedit pel Departament de Treball i Seguretat Social del Govern Basc.

L'Enrique Sacanell escriu un interessant blog sobre canvi, qualitat i innovació en el sector públic.

És autor, entre moltes altres publicacions, de "La calidad de los servicios sociales: conceptos y experiencias". Coordinat per Enrique Sacanell y María Luisa Setién Santamaría, Tirant lo Blanch, 2003.

Més informació sobre Enrique Sacanellc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522