La Diputació de Guipúscoa contracta a Estratègia Local un estudi de racionalització de costos de residències geriàtriques.

Empresa
1.296

Les residències geriàtriques guipuscoanes funcionen amb un sistema de gestió de responsabilitats compartides entre la Diputació Foral i els ajuntaments.

Amb la finalitat d'optimitzar el sistema la Diputació Foral ha contractat al nostre equip de consultors un anàlisis en profunditat, que inclou l'estudi detallat de dos casos pilot, i la proposta de solucions i projectes de millora.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522