Albert Calderó, noces de plata amb la consultoria d'institucions públiques.

Empresa
1.418

L'1 de juliol de 1983, avui fa 25 anys, Albert Calderó va iniciar la seva activitat com a consultor especialitzat en les institucions públiques. Abans havia exercit com a funcionari i directiu a l'Administració Local, i fou quatre anys després, l'any 1.987, quan va crear aquesta empresa, Estratègia Local, de la que fou Director i Administrador fins fa ben poc, i en la que segueix a ple rendiment com a Subdirector, Apoderat i Cap de Projectes.

En aquests 25 anys Calderó ha fet funcions de consultoria i formació a més de 150 institucions d'Espanya i Hispanoamèrica, i ha exercit la docència sobre temes d'estratègia i gestió pública a més de 40 Universitats i escoles d'Administració Pública.

Calderó ha creat mètodes de consultoria innovadors, com, en matèria de gestió de persones, quatre mètodes diferents de valoració de llocs de treball: jerarquització participativa, factorial des de bases de dades, revisió contínua i individualitzat; i, en matèria d'anàlisis estratègic, la segmentació sociològica.

Desitgem a l'Albert Calderó molts anys més de creativitat i productivitat en la consultoria, docència i animació intel·lectual del sector públic.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522