Estratègia Local imparteix un curs de comunicació política per a la Diputació de Girona.

Formació
1.455


Estratègia Local, ha impartit el 9 de juliol un curs de comunicació política per a 25 càrrecs electes i tècnics de comunicació municipals.

El curs ha estat organitzat pel servei de Participació Ciutadana de la Diputació de Girona. L'edició de Girona confirma la bona acollida dels nous cursos de comunicació política d'Estratègia Local, ja impartits a l'Associació de Municipis del País Basc (EUDEL), que es caracteritzen pel predomini de tallers pràctics per a l'adquisició d'habilitats de relació, persuasió i discurs, fonamentals per a l'activitat política, quan els assistents són càrrecs electes, i pels seus novedosos mètodes i punts de vista per una comunicació integral de serveis públics, quan els assistents són tècnics de comunicació municipals.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522