Estratègia Local imparteix la 6ª edició dels Cursos de Capacitació pel Treball Polític Local d'EUDEL, l'Associació de Municipis Bascos: un ambiciós programa formatiu per a polítics locals.

Formació
1.377


Albert Calderó durant la seva intervenció en el Mòdul I del Curs de Capacitació per al Treball Polític Local d'EUDEL.
Enrique Sacanell en el Curs de Capacitació per al Treball Polític Local d'EUDEL.

Per sisè any consecutiu des de la primera edició d'aquesta oferta formativa el 2003, l'Associació de Municipis Bascos EUDEL ha confiat als consultors d'Estratègia Local la direcció tècnica i la docència d'aquests Cursos, que s'ofereixen en dos modalitats, una per a "municipis de més de 5000 habitants" i l'altra per a "municipis de menys de 5000 habitants".

En cada versió la docència s'estructura en quatre mòduls, que es poden cursar conjunta o independentment, sobre els següents temes:

  • Política i govern local
  • Dret local, qualitat i hisenda local
  • Recursos humans
  • Comunicació municipal i relacions amb la ciutadania

En les dues versions hi ha una part impartida de forma presencial i una altra de virtual, a través d'Internet. En total, el curs per a municipis grans suposa 196 hores lectives, i 148 el corresponent als municipis petits.

Impartiran la totalitat dels mòduls formatius cinc consultors d'Estratègia Local i tres importants directius d'Ajuntaments bascos com a professors invitats, sota la direcció conjunta d'Enrique Sacanell i Albert Calderó, caps de projectes d'Estratègia Local.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522