La Diputació de Barcelona es linka amb Estrategia Local pels seus cursos de formació.

Formació
1.494


La Diputació de Barcelona ha considerat que la oferta formativa d'Estratègia Local pel món local és prou rellevant com per fer un link des del seu web als nostres Catàlegs de Cursos.

En concret, dins de l'apartat de formació hi ha un link a "Centres de Formació" en el que s'informa de la nostra oferta formativa per al món local.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522