Adjudicada a Estrategia Local la reorganització de l'Ajuntament d'Hondarribia.

Empresa
1.475

En concurrència amb quatre empreses especialitzades, Estratègia Local ha guanyat el concurs públic per l'adjudicació d'un ambiciós projecte de reorganització i modernització dels serveis municipals de l'Ajuntament d'Hondarribia, al País Basc, per un import de 145.232 €.

El projecte guanyador inclou l'aplicació del model compacte d'estructuració organitzativa, del mètode de disseny categorial de llocs de treball i el mètode de revisió contínua de valoració de llocs de treball, entre altres innovadores tecnologies de consultoria concebudes per Estratègia Local per a institucions locals.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522