Professors d'Estratègia Local en estudis de tercer cicle de la Universitat d'Alacant.

Consultors
1.351


Jordi Oliveres i Albert Calderó, Director i Subdirector d'Estratègia Local, han participat com a professors durant el mes de novembre en el "Màster en Gestió i Direcció d'Organitzacions públiques de la Universitat d'Alacant."

En aquest Màster, promogut per l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat alacantina, una bona part dels alumnes són funcionaris d'institucions de la província que amplien la seva formació per a poder assumir responsabilitats directives.

Albert Calderó ha impartit el mòdul formatiu sobre Direcció per Objectius, i Jordi Oliveres el corresponent a Tècniques de Gestió Pública.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522