Estratègia Local imparteix un nou curs a la FEGAMP.

Formació
1.379


A finals de novembre Estratègia ha impartit a la seu de la Federació Gallega de Municipis i Províncies (FEGAMP) un nou curs de formació dirigit a directius i comandaments intermedis: "Desenvolupament de l'eficàcia dels llocs de comandament administratius i dels comandaments intermedis de les institucions públiques en funció de les novetats contingudes en el nou Estatut Bàsic de l'Empleat Públic", de 16 hores de duració.

 

El curs, recentment preparat pel nostre equip, ha estat impartit per Pere Casajuana, un consultor de Estratègia Local amb llarga experiència en formació de directius.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522