Conferència d'obertura d'Enrique Sacanell a la jornada organitzada per EUDEL amb el títol El paper dels Governs Locals en el desenvolupament de polítiques socials.

Consultors
1.367

El dia 17 de desembre Enrique Sacanell, soci consultor d'Estratègia Local, va realitzar, sota el títol "Serveis Socials d'Atenció Primària. Reptes de futur", la conferència d'obertura de la Jornada titulada "El paper dels Governs Locals en el desenvolupament de polítiques socials" organitzada per EUDEL / Associació Basca de Municipis.

Aquesta Jornada s'ha desenvolupat en el Palau Kursaal de Donostia - Sant Sebastià, comptant amb la participació, en diferents ponències, de dos Viceconsellers del Govern Basc, les Diputades Forals de Guipúscoa i Àlaba, el Diputat Foral de Biscaia, alcaldes de diversos municipis bascos, així com representants de Dinamarca, França i Catalunya que han presentat els seus models de prestació de serveis socials.

 


c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522