Enrique Sacanell imparteix un seminari sobre el model de provisió de l'Assistència Domiciliària en el marc d'un Curs de Gestió dels serveis d'atenció domiciliària que ha organitzat la Diputació de Barcelona.

Consultors
1.569


Enrique Sacanell, soci consultor d'Estratègia Local, ha impartit el taller sobre provisió del servei d'atenció domiciliària dins del Curs de "Gestió dels serveis d'atenció domiciliaria" que ha organitzat la Diputació de Barcelona.

Assisteixen a aquest curs 30 responsables de serveis municipals d'atenció domiciliària de la província de Barcelona.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522