Jornada sobre govern i gestió local a Mallorca

Consultors
1.585


El Consell Insular de Mallorca ha organitzat la Primera Jornada d'Administració Local, que se celebrarà a Palma el 27 de febrer de 2009; un dels ponents serà Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, que presentarà el tema: "Plans d'actuació municipals i projectes de canvi organitzatiu a l'escenari de la crisi econòmica 2009-2010. La Jornada està oberta a participants interessats de tot Espanya, per a més informació i inscripcions veure el fulletó adjunt.


(nota de premsa del Consell de Mallorca)
El Parc Bit ha estat l'escenari de la 1ª Jornada d'Administració Local, organitzada pel Departament de Cooperació Local i l'Observatori de Polítiques Locals, amb l'objectiu de sistematitzar un foro de debat i reflexió sobre la qualitat de gestió a l'administració local.

La jornada ha estat inaugurada per Francina Armengol, Presidenta del Consell de Mallorca i Miquel Rosselló, Conseller de Cooperació Local del Consell de Mallorca.

Un dels objectius estratègics del Consell de Mallorca és promoure la qualitat i millora contínua dins les polítiques locals, com a vehicle indispensable per aconseguir la qualitat del servei que es presta als ciutadans. I aquesta millora de la qualitat ha de passar necessàriament per la modernització de les administracions, ha afirmat Armengol. També destacà les ajudes als ajuntaments per adaptar-se a l'administració electrònica, per tal d'agilitzar tramits i eliminar paperassa i que, en el fons, suposarà una transformació profunda de les administracions. En quan l'espai web del Consell de Mallorca, comentar que està en constant millora, incorporant cada cop més informació i serveis.

Cinc han estat ponències d'aquesta jornada, totes de ponents que són referents en cada un dels seus àmbits. "Pla estratègic del Govern i visió general de la situació dels ajuntaments de Mallorca davant el necessari canvi en la cultura de gestió cap a la millora i la innovació" per Fernando Monar Rubia, director general de Qualitat del Govern Balear. "Plans d'actuació municipals i projectes de canvi organitzatiu en l'escenari de crisi econòmica 2009-2010" i "L'escenari de crisi, implicacions en la vida municipal: reducció d'ingressos, increment de despeses, demandes socials noves..." per Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local. "La problemàtica de la Qualitat i la Formació dels petits i mitjans ajuntaments en un entorn mediterrani. Experiència de la Diputació d'Alacant" per José Antonio Latorre Galicia, cap del departament de Formació de la Diputació d'Alacant. "El repte de la formació amb Qualitat, com a instrument clau per a potenciar la cultura de la modernització o l'e-govern a l'Administració Local. Més allà d'una cultura de qualitat" per Guillermo Domínguez Fernandez, professor titulat de la Universitat Pablo Olavide de Sevilla, degà de la Facultat de Ciències Socials. "Les persones, factor clau de la millora de qualitat de la UIB" per Maria Jesús Mairata Creus, directora Servei d'Estadística i Qualitat Universitària de la UIB.

A aquesta primera Jornada d'Administració Local hi han participat més de 150 assistents, de tots els municipis de Mallorca.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522