Enrique Sacanell, soci consultor d'ESTRATÈGIA LOCAL presenta la ponència "Cap a un sistema basc de serveis socials: les noves normes i el seu impacte en la millora i qualitat dels serveis socials"

Consultors
1.452

Enrique Sacanell, soci consultor d'ESTRATÈGIA LOCAL, presenta la ponència "Cap a un sistema basc de serveis socials: les noves normes i el seu impacte en la millora i qualitat dels serveis socials" en la jornada sobre els serveis socials a Euskadi organitzada per la Federació de Serveis i Administracions Públiques de CC.OO.

Aquesta jornada se celebra a Portugalete, Bizkaia, el 16 de febrer i compta amb la participació de l'Alcalde de la localitat, el Viceconseller de Benestar Social del Govern Basc, el Secretari General d'Euskadi del sindicat Comissions Obreres i la parlamentària basca Gemma Zabaleta, a més de les directores dels departaments d'Ocupació i de Benestar Social de l'Ajuntament d'Ermua (BIZKAIA).c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522