Enrique Sacanell, soci consultor d'ESTRATÈGIA LOCAL, convidat a participar en el Seminari sobre Innovació Social en l'àmbit dels Serveis Socials

Consultors
1.430


Enrique Sacanell, soci consultor d'ESTRATÈGIA LOCAL, ha estat convidat a participar en el Seminari sobre Innovació Social en el marc dels Serveis Socials organitzat per la Fundació EDE amb la col·laboració de la Direcció de Benestar Social del Departament d'Habitatge i Assumptes Socials de Govern Basc i el suport d'Innobasque - Agència Basca de la Innovació.

Aquest seminari té com objectiu afavorir l'anàlisi, la reflexió i el debat sobre la innovació social en l'àmbit dels serveis socials en la Comunitat Autònoma del País Basc. La seva primera reunió es fa el dia 25 de febrer.

A partir del document marc titulat Innovació Social: un àmbit d'interès per als serveis socials elaborat per Alfonso Carlos Morales, professor titular d'Organització i Administració d'Empreses i Recursos Humans a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials-ETEA, els experts participants realitzaran les seves aportacions al mateix, responent a les preguntes guia que l'organització els ha traslladat.

En el cas de Sacanell, la seva aportació se centra en la resposta a les preguntes Com caracteritzar i impulsar el procés d'innovació en les organitzacions (procediments, instruments, eines...)? Quines diferències i connexions existeixen entre la implantació de sistemes de gestió de la qualitat i la innovació?c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522