Estratègia Local presta assistència tècnica al Consell Insular de Formentera per a la redacció de l'esborrany del seu reglament orgànic.

Empresa
1.497


Sonia Cardona, Jaume Ferrer, Albert Calderó (Subdirector d'Estratègia Local) i Bartomeu Ferrer en la presentació del Reglament Orgànic del Consell (ROC).

El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, presenta, al costat dels dos vicepresidents, Sonia Cardona i Bartomeu Ferrer, l'esborrany del Reglament Orgànic del Consell Insular de Formentera (ROC). Aquesta norma regularà l'organització interna i administrativa de la nova institució de govern de l'illa, constituïda oficialment el 10 de juliol de 2007. Estratègia Local ha estat l'encarregada de redactar l'esborrany d'aquest reglament de funcionament intern del Consell que té 203 articles.

Estratègia Local ofereix en el seu catàleg de consultoria, assistència tècnica a les institucions per a:

  • Redacció d'esborranys de lleis, decrets, acords, i altres texts normatius complexos.
  • Redacció d'esborranys de resolucions, convenis, plecs de condicions i altres texts dispositius complexos.
  • Redacció de reglaments orgànics, decrets de delegacions i decrets organitzatius.
  • Auditoria de qualitat i suport tècnic en procediments i en expedients complexos.
  • Posada en marxa de sistemes i plans de millora de contractació i compres.
  • Disseny i posada en marxa i simplificació de sistemes administratius.


c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522