Reducció de salaris dels funcionaris?

Consultors
1.907

Per Albert Calderó


Un diari de l'estranger (Le Monde, 9 de març de 2009) diu que diversos països europeus (de l'estranger) han reduït o reduiran properament els salaris dels funcionaris, com una mesura de solidaritat institucional davant la crisi i per contribuir a quadrar els comptes públics.

A Irlanda, i amb l'opinió en contra dels sindicats, el primer ministre ha decidit una reducció salarial del 7%. Letònia ha aprovat una reducció del 15%, com una mesura més dins del pla d'austeritat acordat amb el Fons Monetari Internacional i la Unió Europea. Hongria ha suprimit la 13a paga de tots els funcionaris.
Romania adoptarà mesures semblants en el marc dels seus acords amb el Fons Monetari Internacional i els seus països creditors. Alemanya, anticipant-se a aquesta tendència, va mantenir congelats tots els salaris del sector públic durant dos anys sencers, 2006 i 2007.

A Europa es considera que aquests seran només els primers casos d'una onada gairebé general de reducció salarial dels funcionaris. Jean Claude Trichet, president del Banc Central Europeu, en unes declaracions que no han estat difoses ni comentades a Espanya, ha fet una crida als governs a "prosseguir polítiques valentes en la despesa pública, en particular en matèria de salaris al sector públic." Segons Trichet, els països com Irlanda que han tingut una expansió ràpida en els últims anys haurien de reduir els salaris públics a fi de guanyar competitivitat.

Aquesta exigència de les autoritats financeres mundials està provocant que alguns governs siguin reticents a demanar-los suport, donada la gran capacitat dels funcionaris públics de crear conflictes socials. A Irlanda la manifestació en contra de la baixa salarial va reunir a 120.000 manifestants, un rècord en la història del país, malgrat que el dèficit públic arribarà entorn del 10% aquest any. A Letònia el pla d'austeritat ha provocat la caiguda del govern, després de violentes manifestacions al carrer.

A Espanya s'ha generalitzat la congelació dels sous dels càrrecs polítics, i es parla de congelar també els sous dels funcionaris més ben pagats, es parla dels que guanyin més de 30.000 euros. Però no sembla que aquestes mesures pràcticament simbòliques puguin resoldre els problemes pressupostaris. A Irlanda han adoptat les mesures comentades quan el seu índex d'atur al final del 2008 era només del 6,3%; a Letònia era del 7,3% i a Hongria del 7,9%. A Espanya ja estàvem al final de 2008 en l'11,2% i des de llavors l'atur ha pujat uns altres tres punts. Al sector públic, i molt especialment en els Ajuntaments, el descens de les previsions d'ingressos és brutal, i major quant major era la dependència del sector immobiliari.

El que és segur és que són urgents plans realistes d'austeritat, i que la reducció salarial és potser el retall de despesa més dolorós, encara que potser no seria la més injusta socialment. Siguem realistes, només una reducció sensible del capítol de despeses de personal permetrà en molts casos assolir l'equilibri pressupostari, o almenys un dèficit gestionable. I cal treballar a fons i amb temps per aconseguir l'acceptació sindical d'un pla d'austeritat que imposi als funcionaris almenys alguna part dels sacrificis que tota la societat ha de fer.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522