Luis Cividanes, consultor d'Estratègia Local, participa en el Primer Encontre de Treball de l'Associació de Comunicació Política a Barcelona.

Consultors
1.469


El I Encontre de Treball i II Assemblea general de socis de l'Associació de Comunicació Política (ACOP) es va celebrar els passats 26 i 27 de març. Les sessions, celebrades a la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona i a la seu de la Cambra de Comerç de Barcelona, van congregar un grup d'experts, tant professionals com acadèmics, en el camp de la comunicació política.

Entre ells es trobava Luís Cividanes González, soci d'ACOP i consultor d'Estratègia Local, qui va presentar una sèrie d'iniciatives per a la millora de l'Associació i la professionalització de la disciplina.

Fundada el febrer de 2008, ACOP acull avui més d'un centenar de persones d'Espanya, Amèrica Llatina i Europa. Entre els seus socis es troben investigadors i docents, que estan duent a terme iniciatives de gran interès tant en la investigació bàsica com en l'aplicada; reuneix també professionals de la comunicació política que l'exerceixen des dels partits polítics, les Administracions Públiques i la consultoria privada.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522