Curs a Galícia sobre "Gestió municipal de la crisi 2009-2011"

Formació
1.419


Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, ha impartit els dies 15 i 16 d'abril a la seu central de l'Escola Galega de Administración Pública, a Santiago de Compostel·la, la primera edició del curs "Gestió municipal de la crisi 2009-2010", a la qual han assistit diversos càrrecs electes, directius i tècnics municipals de Galícia, a partir de la convocatòria de la pròpia Escola dins del seu pla de formació per a les entitats locals.

En el curs es presenta una col·lecció de propostes concretes d'actuacions municipals per a la gestió de la reducció d'ingressos i increment de despeses, per a la revisió de les prioritats i per a la millora de l'eficàcia i eficiència de l'administració, de la gestió de personal i de les relacions ciutadanes. Els dies 14 i 15 octubre se celebrarà al mateix lloc una nova edició d'aquest mateix curs.

Oferta de curs intensiu: Gestió municipal de la crisi 2009-2010

 

 

DURADA: 10 hores en dos dies consecutius, horari a conveniència de la institució organitzadora.

DESTINATARIS: Alts càrrecs, directius i personal tècnic. Un mínim de 5 persones i un màxim de 30.

OBJECTIU: El període 2009-2010 serà un període de greu crisi econòmica; aquest curs busca aportar mètodes de treball als responsables de la institució perquè pugui adaptar a aquesta situació els seus objectius, plans d'actuació, sistemes organitzatius i de relacions ciutadanes i institucionals, així com el seu discurs institucional.

TEMARI:

 

 

 

1.- La crisi a l'escenari de la institució. Estudi de les conseqüències de la crisi a la institució i al seu entorn socioeconòmic.

2.- Estudi de l'impacte de la crisi en els ingressos i els plans, programes, objectius i prioritats.

3.- Nous projectes de gestió de la crisi: d'obtenció de nous ingressos, de reducció de despeses, de gestió d'ajuts a empreses i grups socials amb dificultats, de gestió de "l'estat d'ànim" col·lectiu.

4.- Revisió dels sistemes organitzatius, actualització dels sistemes de control intern, auditoria, intervenció i inspecció de serveis, i actualització del sistema jeràrquic.

5.- Posada al dia de la política de personal, noves estratègies en les negociacions amb els representants sindicals, en la gestió de plantilles, retribucions.

6.- Gestió de la comunicació i les relacions amb els ciutadans, anàlisi de les problemàtiques socials derivades de la crisi, sistemes ad-hoc de participació ciutadana.

7.- El discurs institucional: de la reducció de l'alarma a l'estímul de la recuperació.

 

PREU: 2.570 € més despeses de desplaçament més IVA.

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522