L'Ajuntament de Cieza de la Regió de Múrcia adjudica a Estratègia Local la realització de la Relació de Llocs de Treball.

Empresa
1.346


Estratègia Local, en concurrència amb altres consultores, ha obtingut el 91,4% dels punts adjudicables en funció dels criteris de proposta metodològica, experiència en feines similars, millores gratuïtes i oferta econòmica.

Els treballs adjudicats a Estratègia Local consisteixen en l'elaboració de la Relació de Llocs de Treball, la proposta de Valoració dels Llocs de Treball, l'Anàlisi de l'Estructura Retributiva i l'elaboració d'una proposta de Manual d'acollida per a personal de nou ingrés.

L'Ajuntament de Cieza compta amb aproximadament 300 persones entre personal laboral i funcionari.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522