Jordi Oliveres, Director d'Estrategia Local, dóna un curs sobre Confidencialitat i Protecció de Dades a l'Escola Municipal de Formació de Palma de Mallorca

Formació
1.422


L'Escola Municipal de Formació de Palma de Mallorca ha organitzat un curs titulat "Confidencialitat i Protecció de Dades Personals en les Relacions dels Empleats Públics amb els Ciutadans", que ha impartit Jordi Oliveres.

L'objectiu d'aquest curs és el d'aprendre els conceptes bàsics de l'estadística i el dret administratiu en relació amb les dades de caracter personal i la seva protecció en el marc del treball del personal administratiu.

TEMARI:

1. - Les competències de l'administració i la informació de caràcter personal associada a elles.
2. - Els funcionaris i les dades de caràcter personal. Exercici pràctic.
3. - Confidencialitat i protecció de dades a les relacions dels funcionaris amb els ciutadans. Drets i deures.
4. - Situacions que causen irritació al ciutadà. Situacions que hem d'evitar. Robinsons incidentals.
5. - La Legislació de protecció de dades de caràcter personal. Conceptes i definicions.
6. - L'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les Agències de Protecció de Dades de les Comunitats Autònomes.
7. - Què podem i què no podem fer amb el padró municipal d'habitants. Estadístiques útils.
8. - Tinc accés a un fitxer amb dades personals de ciutadans. Què he de fer?c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522