Elena Marin, sòcia consultora d'Estratègia Local, dóna un curs d'Ètica dels Empleats Públics a l'Escola d'Administració Pública de la Regió de Múrcia.

Formació
27/5/09
1.461
0


Dins de l'ambiciós Programa de Formació 2009 de l'Escola d'Administració Pública de la Regió de Múrcia Elena Marín ha impartit, els dies 19 i 20 de maig, el curs "Ètica dels Empleats Públics; Casos Pràctics".

L'Objectiu d'aquest curs és promoure una reflexió participativa sobre els valors ètics del servei públic, i sobre les formes pràctiques de definir-los, identificar-los, promoure'ls, difondre'ls i aconseguir la seva acceptació voluntària i la seva pràctica en el treball diari.

TEMARI:

1. - Codi ètic a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
2. - Codi ètic i normativa disciplinària
3. - Codi ètic i normes de deontologia professional.
4. - Codi ètic i normativa de reconeixements.
5. - Procés participatiu de clarificació de valors.
6. - Mètode de casos per a debats sobre conflictes de valors.
7. - Companyonia i valors.
8. - Ètica del servei públic i política del govern de la institució.
9. - Privacitat i valors.
10. - Ètica del servei públic i màrqueting del servei públic.
11. - Ètica del servei públic i imatge dels empleats públics.

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522