Elena Marin, sòcia consultora d'Estratègia Local, dóna un curs d'Ètica dels Empleats Públics a l'Escola d'Administració Pública de la Regió de Múrcia.

Formació
1.614


Dins de l'ambiciós Programa de Formació 2009 de l'Escola d'Administració Pública de la Regió de Múrcia Elena Marín ha impartit, els dies 19 i 20 de maig, el curs "Ètica dels Empleats Públics; Casos Pràctics".

L'Objectiu d'aquest curs és promoure una reflexió participativa sobre els valors ètics del servei públic, i sobre les formes pràctiques de definir-los, identificar-los, promoure'ls, difondre'ls i aconseguir la seva acceptació voluntària i la seva pràctica en el treball diari.

TEMARI:

1. - Codi ètic a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
2. - Codi ètic i normativa disciplinària
3. - Codi ètic i normes de deontologia professional.
4. - Codi ètic i normativa de reconeixements.
5. - Procés participatiu de clarificació de valors.
6. - Mètode de casos per a debats sobre conflictes de valors.
7. - Companyonia i valors.
8. - Ètica del servei públic i política del govern de la institució.
9. - Privacitat i valors.
10. - Ètica del servei públic i màrqueting del servei públic.
11. - Ètica del servei públic i imatge dels empleats públics.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522