Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local, soci fundador de l'Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP)

Consultors
1.636


Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local, ha participat en la fundació de l'Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP). L'APEP agrupa des de la seva fundació més de 90 persones representatives de l'àmbit jurídic, tècnics i personal d'altres titulacions; docents i investigadors; professionals (consultors, assessors, advocats i auditors), i persones que desenvolupen tasques relacionades amb la protecció de dades en l'Administració Pública i les empreses.

El principal objectiu de l'associació és contribuir a la promoció d'una cultura basada en la defensa del dret fonamental a la protecció de les dades personals, i defensar els interessos dels professionals en aquest àmbit.

En l'assamblea constitutiva de l'associació es van aprovar els seus estatuts i es va elegir la primera Junta Directiva de l'Associació, que serà dirigida en els pròxims dos anys per Belén Cardona experta jurista i Professora de Dret del Treball especialitzada en confidencialitat i protecció de dades.

Junta Directiva de l'APEP

Belén Cardona: Professora de Dret del Treball (Jurista). Presidenta

Renato Aquililino: Consultor i auditor (Enginyer en Informàtica). Vicepresident Primer

Eduard Chaveli: Consultor i auditor en consultora petita/mitjana (Jurista). Vicepresident Segon

Cecilia Alvarez Rigaudias: Consultora i auditora en consultora gran (Jurista) Vicepresidenta Tercera

Javier García Carmona: Iberdrola (Enginyer Informàtic). Vicepresident Quart

Carmen Sánchez Ors: Diputació Barcelona (Responsable de protecció de dades de la Diputació de Barcelona). Vicepresidenta Cinquena

Ignacio Villaverde Menéndez: Professor de Dret Constitucional a la Universitat d'Oviedo. Cap servei jurídic Ajuntament d'Oviedo (Jurista). Vocal primer

Mª Cristina Bausà: Consultora i auditora de la Multinacional Mazars (Enginyera Informàtica). Vocal segona

Alfonso Pacheco: Consultor (Jurista). Vocal tercer

Marcos Judel: Consultor (Jurista) Vocal quart

Juan José Talens Llinas. Consultor (Jurista). Vocal cinquè

Samuel Parra Blogger. Vocal sisè

Julián Valero: Professor de dret Administratiu.(Jurista). Secretari

Santiago Bermell: Consultor. (Graduat Social): Tresorerc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522