Jordi Oliveres, Director d'Estratègia Local: "Som consultors d'un sector en crisi: el sector públic"

Consultors
1.498


Entrevista publicada a l'edició del 18 de juliol de 2009 del Diari Avui.

Realment el sector públic està en crisi?

És clar que sí. Des de fa trenta anys les institucions públiques del nostre país han tingut un creixement econòmic enorme, el pes del sector públic sobre el PIB ha passat de ser del 15% o 20% de l'economia els anys 70 al 40% o 45% actualment. I aquest creixement s'ha tallat en sec. Les institucions estaven aclimatades al creixement continu i de cop i volta passen a la davallada.

I com estan reaccionant?

La reacció és similar a totes les institucions, amb independència del color de qui governi. S'estan posant en marxa mesures d'estalvi simbòliques, com congelar el sou dels polítics, o eliminar despeses protocol·làries, això està bé però és del tot insuficient. Aviat hauran de gestionar dèficits enormes, perquè no s'estan posant en marxa plans seriosos d'austeritat.

Quines són les causes d'aquests dèficits?

De costat dels ingressos és una gran reducció deguda a la crisi, sobretot als Ajuntaments, que depenen molt de l'immobiliari. Del costat de les despeses el problema són sobretot les despeses de personal: Hi ha hagut un gran increment de plantilles i un gran increment de retribucions, uns sistemes de gestió molt rígids i massa concessions a uns sindicalistes molt actius.

I quines serien les solucions?

Calen plans seriosos de reducció de despeses sense reduir els serveis. Cal més reflexió i decisions clares sobre prioritats, reestructuracions serioses, més eficàcia directiva, i una gestió de les persones més rigorosa, flexible i exigent. I per fer això bé i amb poc desgast s'han de gastar diners en bons consultors.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522