Estratègia Local imparteix un curs per a polítics i directius de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamà, República Dominicana i Cuba

Estrategues Sense Fronteres
1.652


Estratègia Local, ha estat convidada per la Agencia Espanyola de Cooperació Internacional a impartir al Centre de Formació de la Cooperació Espanyola, a La Antigua, Guatemala, l'assignatura de "Negociació i Ressolució de conflictes " del curs d'Expert i Mestratge en Direcció i Gestió Pública dirigit a personal polític i directiu de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamà, República Dominicana i Cuba.


Acte de clausura del "Curso de Experto y Maestría en Dirección y Gestión Pública" a Antigua, Guatemala.

c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522