Formació per l'Avaluació de l'Acompliment a Santiago de Compostela

Formació
1.669


Consultors d'Estratègia Local dónen cursos de formació per a la posada en funcionament del Sistema d'Avaluació de l'Acompliment previst als recents Acord Regulador i Conveni Col·lectiu signats al Concello de Santiago de Compostela. Els cursos van dirigits, d'una banda, a aquells que segons el seu rol a l'organització exerciran d'avaluadors i, d'una altra, als qui exerciran d'avaluats. A més de consells pràctics per a la seva posada en funcionament i gestió, la formació incidirà en el convenciment que la posada en funcionament d'un sistema d'avaluació de l'acompliment és una oportunitat per a les organitzacions d'incidir en la millora dels resultats, i alhora és una oportunitat pels treballadors públics de conèixer millor el que les organitzacions esperen d'ells.
c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522