Conferència d'Albert Calderó al Consell Insular de Mallorca

Consultors
1.500

El dia 27 de octubre, a les 7 de la tarda, al Saló de Plens del Consell de Mallorca, Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, impartirà una conferència sobre "Canvis organitzatius per gestionar la crisi", en el marc de l'acte de presentació del llibre "Qualitat de gestió a l'Administració local. El canvi necessari en les cultures corporatives", que serà presidit per l'Hble. Sr. Miquel Rosselló, Conseller de Cooperació Local.

El llibre que es presenta, que forma part amb el número 7 de la col'lecció "Estudis OPL" de l'Observatori de Polítiques Locals del Consell, és l'edició de les ponències de la Jornada d'Administració Local organitzada pel Consell de Mallorca el mes de febrer d'enguany, en la que van participar 160 alcaldes, regidors, directius i tècnics municipals de Mallorca. Albert Calderó, ponent d'aquelles Jornades, és també per tant coautor del llibre, en concret és autor del capítol que es titula: "Plans d'actuació municipals i projectes de canvi organitzatiu a l'escenari de la crisi econòmica 2009-2010".

L'edició íntegra del llibre en PDF es podrá baixar properament, com tots els d'aquesta col'lecció, a la web del Consell de Mallorca, a Estudis OPL. Anàlisi de la realitat localc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522