Adjudicada a Estrategia Local l'elaboració de la RLT de l'ajuntament de la Comunitat de Madrid d'Hoyo de Manzanares

Empresa
1.520


L'ajuntament d'Hoyo de Manzanares ha adjudicat a Estrategia Local l'elaboració del "document d'anàlisi i valoració de llocs de treball i de la Relació de Llocs de Treball". L'ajuntament d'Hoyo de Manzanares té 103 treballadors entre personal funcionari i laboral.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522