Estratègia Local dóna el Curs de Llenguatge Administratiu i Relació amb els ciutadans a la seu de la FEGAMP.

Formació
1.459

Pere Casajuana, consultor d'Estratègia Local, dóna el curs de "Llenguatge administratiu i relacions amb els ciutadans", dins de l'oferta de formació contínua de la FEGAMP (Federació Gallega de Municipis i Províncies) a Santiago de Compostel·la. Hi han participat professionals de l'administració local d'onze municipis de Galícia i d'altres administracions públiques gallegues.
La realització de cursos de l'àmbit de la comunicació per part de les administracions públiques i l'interès demostrat pels professionals en la seva inscripció i participació mostra una vegada més l'interès i esforç en la modernització de les administracions locals gallegues.

Temari:

1. - Llenguatge administratiu i llenguatges de la gent.

2. - Perquè la gent no entén el que li diem els funcionaris.

3. - Casos pràctics de falta de comunicació i mètodes de solució.

4. - Documentació escrita: perquè no entenen el que llegeixen.

5. - Llenguatge administratiu verbal i problemes d'atenció i de retenció.

6. - Normalització i segmentació de la comunicació administrativa.

7. - Taller de redacció per a un llenguatge administratiu modernitzat.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522