Jordi Oliveres imparteix un curs per a polítics i directius de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Hondures, Nicaragua, Panamà, República Dominicana i Cuba

Estrategues Sense Fronteres
2.060

Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local, ha estat convidat per la Agencia Espanyola de Cooperació Internacional a impartir al Centre de Formació de la Cooperació Espanyola, a La Antigua, Guatemala, l'assignatura de "Planificació Estratègica" del curs d'Expert i Mestratge en Direcció i Gestió Pública dirigit a personal polític i directiu de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Hondures, Nicaragua, Panamà, República Dominicana i Cuba.

Temari:

  • Origen i evolució de la planificació estratègica.
  • Diferència entre planificació estratègica i planificació urbanística.
  • El procés de planificació estratègica: metodologia general. Identificació dels actors, organigrama i pressupost.
  • El diagnòstic de la ciutat.
  • Escenaris de futur. Objectiu central i línies estratègiques.
  • Concreció de les línies en actuacions.
  • Implantació.
  • Seguiment i avaluació.

Jordi Oliveres durant la seva intervenció en el curs de Planificació Estratègica a Antigua, Guatemala.

 

 

A la fotografia de l'esquerra el grup de treball de Costa Rica, a la dreta el grup de treball de Cuba i Nicaragua.

 

 

A la fotografia de l'esquerra el grup de treball de Panamà i República Dominicana, a la dreta el grup de treball de Guatemala i Hondures.

  


 

 

 

 c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522