"Última Hora", diari de Balears, publica un article sobre una conferència d'Albert Calderó

Consultors
1.483


Xavier Cassanyes, geògraf i col·laborador habitual del diari "Última Hora" de les Balears sobre temes de gestió pública, va assistir a una recent conferència d'Albert Calderó en el Consell de Mallorca sobre "Canvis organitzatius per gestionar la crisi , i posteriorment ha publicat en aquest mitjà d'informació una àmplia crònica de la conferència, titulada "Redimensionar les administracions públiques", que pot consultar-se aquíc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522