Estrategia Local a la premsa d'Alacant

Empresa
1.373


La Cambra de Comerç d'Alacant inicia aquest mes un campanya divulgativa del Pla Estratègic de la província d'Alacant que aquesta entitat va impulsar, junt amb les Cambres de Comerç d'Alcoi i Oriola, en els prolegòmens de la greu crisi econòmica actual. Per a això s'han programat multitud d'actes sectorials dirigits als empresaris i a l'opinió pública alacantina, i en articles publicats en relació amb aquest esdeveniment s'esmenta el paper d'Estratègia Local en l'elaboració del Pla.

Aquest Pla Estratègic va ser elaborat per un equip de setanta professors universitaris dirigit pel Catedràtic i exRector de la Universitat d'Alacant Sr. Andrés Pedreño, reforçat per un equip de consultors d'Estratègia Local, que van dur a terme els treballs de programació del projecte, l'aportació de metodologia de planificació estratègica i van dirigir els processos participatius de diferents col·lectius rellevants de l'empresariat de la província. Anteriorment, en els anys 90, Estratègia Local ja havia dut a terme el primer pla estratègic de la província d'Alacant promogut en aquella ocasió per la Diputació Provincial.c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522