Austeritat en les institucions públiques -1: despavimentar carreteres i camins rurals

Consultors
1.594

Per Albert Calderó


Aquest és el primer d'una sèrie d'articles breus donant a conèixer experiències pràctiques d'estalvi en els pressuposts públics d'institucions de diversos països; si bé encara avui tenim a Espanya un bon nombre d'institucions que no volen assabentar-se que estan en crisi, i continuen funcionant com sempre, esperant no se sap quin miracle, comencen a ser també nombroses les que ja han decidit fer alguna cosa. Per a elles aquests suggeriments, no tant per copiar, que de vegades també, sinó per promoure la idea de què l'estalvi públic no solament és necessari, sinó que també és possible.

En diversos estats del nord d'Estats Units (Indiana, Vermont, Pennsylvania, Maine, Michigan, Illinois...) comença a estendre's entre les institucions competents en carreteres i camins rurals (Estats, comtats, municipis) la idea d'aixecar el paviment de les carreteres i camins rurals d'escassa circulació pavimentats amb barreges asfàltiques o formigó y tornar al tradicional pis de grava compactada.

En efecte, s'ha estudiat que els paviments de formigó o barreges asfàltiques pateixen amb facilitat esquerdes, clots i sots, sobretot en zones amb grans oscil·lacions de temperatura. Aquests desperfectes suposen un risc greu si no són reparats, i són de reparació molt costosa. Per tant han decidit aixecar aquests paviments i tornar a la grava, una operació barata i de manteniment més barat encara. Llegir més

El canvi suposa que la velocitat de circulació ha de disminuir, però les institucions que han adoptat aquesta idea sostenen que això no és un problema sinó un avantatge, perquè, a part de l'estalvi de les institucions competents, conduint més a poc a poc es té més qualitat de vida i hi ha menys accidents.

Aquest procés ha potenciat també centres d'investigació especialitzats en la gestió de les carreteres de grava, com per exemple el Centre for Dirt and Gravel Road Studies de la Universitat Estatal de Pennsylvania.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522