El Programa de formació de directius locals de la FEMP convoca la seva sisena edició

Formació
1.458


Es tracta d'un rigorós programa de formació de directius locals de 240 hores lectives de durada, la meitat d'elles presencials i l'altra meitat a distància, estructurat en sis mòduls de 40 hores que es poden cursar independentment. Estratègia Local va col·laborar en el seu disseny inicial i posada en funcionament, i Albert Calderó imparteix des d'aleshores el seu mòdul B, Gestió de Serveis i Lideratge Organitzacional.

Recentment s'ha obert la inscripció a una nova edició del programa, que és gratuïta per a directius i comandaments intermitjos d'entitats locals associades a la FEMP, podeu inscriure-us aquí.



c/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522