El Programa de formació de directius locals de la FEMP convoca la seva sisena edició

Formació
1/2/10
1.348
0


Es tracta d'un rigorós programa de formació de directius locals de 240 hores lectives de durada, la meitat d'elles presencials i l'altra meitat a distància, estructurat en sis mòduls de 40 hores que es poden cursar independentment. Estratègia Local va col·laborar en el seu disseny inicial i posada en funcionament, i Albert Calderó imparteix des d'aleshores el seu mòdul B, Gestió de Serveis i Lideratge Organitzacional.

Recentment s'ha obert la inscripció a una nova edició del programa, que és gratuïta per a directius i comandaments intermitjos d'entitats locals associades a la FEMP, podeu inscriure-us aquí.

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522