El Programa de formació de directius locals de la FEMP convoca la seva sisena edició

Formació
1.522


Es tracta d'un rigorós programa de formació de directius locals de 240 hores lectives de durada, la meitat d'elles presencials i l'altra meitat a distància, estructurat en sis mòduls de 40 hores que es poden cursar independentment. Estratègia Local va col·laborar en el seu disseny inicial i posada en funcionament, i Albert Calderó imparteix des d'aleshores el seu mòdul B, Gestió de Serveis i Lideratge Organitzacional.

Recentment s'ha obert la inscripció a una nova edició del programa, que és gratuïta per a directius i comandaments intermitjos d'entitats locals associades a la FEMP, podeu inscriure-us aquí.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522