Estratègia Local fitxa Maribel Montes-Wolf

Empresa
1.483


Maribel Montes-Wolf ha estat una de les promotores més importants i dirigents que han liderat el procés d'eclosió i creixent protagonisme mundial de les ONG. A partir de les seves funcions de direcció|adreça en Terre des Hommes, una de les principals ONGs europees, des dels anys 70, passant per la seva participació en òrgans de coordinació internacional de ONGs, i a organismes especialitzats de l'ONU i altres institucions internacionals, la seva tasca docent i les seves publicacions, són un referent indiscutible en el camp de l'organització i eficàcia de les Organitzacions No Governamentals.

El seu paper de consultora d'Estratègia Local permetrà un salt qualitatiu en la nostra activitat ja iniciada fa alguns anys de consultoria d'organització, màrqueting, gestió de persones i comunicació cap a les organitzacions no lucratives i no governamentals.

A més la seva participació reforçarà la nostra capacitat d'actuació en Estrategues sense Fronteres, el nostre programa de cooperació amb les ONGs i amb les institucions públiques de països en vies de desenvolupament, que té quatre objectius principals:

. El desenvolupament de l'eficàcia democràtica dels líders polítics i de les institucions públiques dels països en vies de desenvolupament.
. El desenvolupament de l'eficàcia, eficiència i capacitat relacional dels directius, tècnics i treballadors d'institucions públiques dels països en vies de desenvolupament.
. L'increment de la gobernanza i de l'estabilitat política i institucional dels països en vies de desenvolupament.
. I l'optimització de la rendibilitat social i institucional dels projectes de cooperació al desenvolupament.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522