19 alcaldes assisteixen al curs d'Albert Calderó sobre Planificació Estratègica en l'Àmbit Local.

Formació
1.288


Albert Calderó ha reprès les seves classes de planificació estratègica en el Curs d'Alta Direcció en Administració Pública de la FUNDESEM Business School d'Alacant, on exerceix de professor des de la seva creació.
Aquest curs, que compta amb el patrocini de la Diputació d'Alacant, es planteja com a destinataris prioritaris als càrrecs electes locals, i crida l'atenció en aquesta edició l'altíssima participació d'alcaldes: 19 dels 27 participants són alcaldes o alcaldesses en actiu de la província d'Alacant, els municipis del qual sumen més de cent mil habitants. Un indicador de l'altíssima implicació dels alcaldes i alcaldesses en la seva òptima capacitació per als grans desafiaments que han d'afrontar.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522