Publicat el nostre catàleg 2010-2011 de cursos breus de formació per a polítics i directius locals

Formació
1.408


En els últims dies ha estat enviat als nostres clients el nou catàleg 2010-2011 de cursos breus de formació pensats específicament per a polítics i directius locals.

La situació de crisi actual obliga més que mai a les institucions locals a innovar els seus sistemes d'actuació buscant una major eficàcia i eficiència, i a posar en marxa plans d'estalvi de costos; i aquesta realitat, coincidint amb el final del mandat, conformen un moment molt complex i crític.

Per això pot ser necessari i útil convocar una oferta formativa breu i centrada en les qüestions més apressants, tal com estan fent ja algunes institucions amb la nostra col·laboració tècnica.

CATÀLEG 2010-2011 DE CURSOS BREUS PER A POLÍTICS I DIRECTIUS LOCALS

Gestió de la crisi: Plans d'austeritat i comunicació de l'austeritat
(4 hores lectives)
OBJECTIU: Aportar mètodes per adaptar a les exigències de l'actual crisi objectius, plans d'actuació, sistemes organitzatius, relacions ciutadanes i institucionals, i discurs institucional.

TEMARI: 1 .- La crisi a l'escenari de la institució. Impacte de la crisi en els objectius i prioritats. 2 .- Gestió de la crisi: obtenció de nous ingressos, reducció de despeses, gestió de "l'estat d'ànim" col.lectiu. 3 .- Estratègies en les negociacions amb els representants sindicals, en la gestió de plantilles, retribucions. 4 .- Gestió de la comunicació i les relacions amb els ciutadans, anàlisi de les problemàtiques socials derivades de la crisi, sistemes ad-hoc de participació ciutadana. 5. El discurs institucional.
PREU: 980 € més despeses de desplaçament més IVA

Pla Estratègic en la recta final del Mandat
(4 hores lectives)
OBJECTIU: Examinar la utilitat dels mètodes de planificació estratègica en l'etapa final del mandat municipal.

TEMARI: 1 .- Planificar en la crisi. 2 .- Eines de planificació i la seva utilitat en el final del mandat: pla estratègic, projectes estratègics, pla de mandat. 3 .- Pla estratègic: definir les grans prioritats en tres mesos. 4 .- Pla de final de mandat: posar en el calendari el que cal fer per acabar el mandat electoral, preparar les eleccions i el següent mandat.

PREU: 980 € més despeses de desplaçament més IVA

Comunicació amb la ciutadania per canals no convencionals
(4 hores lectives)
OBJECTIU: Proposar sistemes innovadors, de baix cost, alta eficàcia i baixa competència d'altres agents, per a la comunicació amb els ciutadans i els agents socials prescindint dels canals de comunicació convencionals.

TEMARI: 1. Canals convencionals i no convencionals. 2. Enviament massiu de cartes. 3. L'enquesta d'opinió i l'enquesta mediàtica. 4. La tècnica de grup nominal i l'enquesta Delphi. 5. El dossier informatiu. 6. La revista electrònica, el web, el bloc, les xarxes socials, el correu electrònic, els missatges a mòbils. 7. La consigna. La pancarta. Altres canals no convencionals.
PREU: 980 € més despeses de desplaçament més IVA

Planificació i gestió de la pròpia trajectòria i procés de capacitació del polític i directiu local
(8 hores lectives)
OBJECTIU: Conèixer sistemes pràctics de programació, seguiment i avaluació de la pròpia carrera política o directiva pública: formació, aprenentatges, adquisició d'experiències i competències; recerca d'oportunitats de promoció i el seu aprofitament.

TEMARI: 1 .- Desenvolupament professional personal: ambicions, expectatives, possibilitats. 2 .- Itineraris de progrés i promoció professional. 3 .- Definició i planificació de carrera: tutors, mestres, coachs. 4 .- Mecanismes de promoció. 5 .- Formació, aprenentatges, adquisició d'experiències i competències. 6 .- Xarxes d'aprenentatge i coalicions d'aprenentatge. 7 .- Conciliar el progrés professional amb la vida familiar i personal.

PREU: 1.985 € més despeses de desplaçament més IVA

Oratòria institucional i relació institucional amb els mitjans de comunicació
(8 hores lectives)
OBJECTIU: Aquest curs proposa un entrenament pràctic en habilitats d'oratòria i de relacions amb els mitjans de comunicació.

TEMARI: 1. Oratòria en el segle 21: els talls. 2. Discurs polèmic i didàctic. 3. El principi del discurs. 4. Recursos retòrics. 5. Relacions amb els mitjans, màrqueting institucional i personal. 6. Entrevista i "off the record". 7. Roda de premsa. 8. El debat públic, la taula rodona. 9. Organització del gabinet de comunicació.

PREU: 1.985 € més despeses de desplaçament més IVAc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522