Ponència sobre "Crisi, plans d'austeritat i RDL 8 / 2010" al Congrés sobre Gestió de Recursos humans a l'Administració Pública de Vitòria

Consultors
1.349


Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, ha estat convidat a participar com a ponent en el VI Congrés sobre Gestió de Recursos humans en l'Administració Pública organitzat per l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz, que se celebrarà del 9 al 11 de juny.

A la ponència Albert Calderó abordarà els problemes pràctics d'aplicació del Reial decret llei 8 / 2010 sobre reducció del dèficit públic recentment aprovat, en el marc de les estratègies que totes les institucions hauran de posar en marxa per resoldre l'actual greu situació de dèficit de les nostres institucions públiques.

És la segona vegada que Calderó participa com a ponent en aquest fòrum, perquè ja en la primera convocatòria d'aquest Congrés, l'any 2005, va presentar la ponència marc inaugural, "Gestió de serveis públics, sistemes retributius i relacions laborals".c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522