El Consell Comarcal del Maresme contracta a Estratègia Local per a la posada en marxa d'un sistema d'avaluació de l'acompliment

Empresa
12/6/10
1.392
0


En competència amb altres dues empreses consultores Estratègia Local ha resultat adjudicatària d'un contracte per a la posada en marxa d'un ambiciós i innovador sistema que permetrà gestionar l'avaluació de l'acompliment a partir d'un sistema de gestió per competències integrat en un sistema de direcció per objectius.

El Consell Comarcal del Maresme és un organisme supramunicipal que porta a terme importants serveis de suport tècnic a la gestió dels Ajuntaments de la seva comarca. Té una plantilla de més de 80 persones, de les quals més de 50 tenen titulació universitària.

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522