Entrevista a Albert Calderó a la intranet de l'Ajuntament de Vitoria-Gasteiz

Consultors
1.434


Amb motiu de la seva participació com a ponent al VI Congrés Internacional sobre Gestió de Recursos Humans en l'Administració Pública celebrat a Vitòria-Gasteiz, el subdirector d'Estratègia Local, Albert Calderó, ha estat entrevistat a la intranet del Ajuntament, que també recull una àmplia crònica de les ponències del Congrés.
c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522