L'ACM realitza un seminari per explicar als ens locals com aplicar el decret antidèficit, impartit per Albert Calderó

Formació
1.413


El 29 de juny al matí en un seminari de 5 hores de duració, Albert Calderó ha analitzat detalladament el Reial Decret 8/2010 des de la perspectiva de la seva aplicació a les institucions locals. També s'han proposat diferents alternatives d'interpretació i aplicació, com es pot conciliar la seva aplicació amb plans d'austeritat i d'estalvi de costos i com mantenir una dinàmica positiva de les relacions sindicals i laborals.

En la jornada hi han participat 32 alcaldes, regidors i, tècnics, de les àrees d'hisenda i promoció enconòmica.

Temari:

1 . Anàlisi detallada del Reial Decret-Llei 8/2010 de 20 de maig de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, des de la perspectiva de la seva aplicació a les institucions locals.

2. Proposta de diferents alternatives d'interpretació, compliment i aplicació. Estudi d'avantatges i inconvenients de les diferents alternatives.

3. Conciliació del compliment i aplicació d'aquesta normativa amb l'existència de pactes, acords i convenis vigents signats amb la representació sindical.

4. Conciliació del compliment i aplicació d'aquesta normativa amb l'aprovació i posada en pràctica de plans d'austeritat i d'estalvi de costos.

5. Combinació del compliment i aplicació d'aquesta normativa amb el manteniment a cada institució d'una dinàmica positiva de les relacions sindicals i laborals.

6. Gestió de costos de personal en temps de crisi i austeritat. Plans d'austeritat, mesures organitzatives i gestió de plantilles


Albert Calderó i Rafael de Yzaguirre, vicesecretari general de l'Associació Catalana de Municipis, durant la seva intervencióc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522