Albert Calderó imparteix a la Universitat d'Almeria una conferència titulada

Consultors
1.432


La presentació de la conferència d'Albert Calderó ha anat a càrrec del Rector de la UAL, Pedro Molina, i del gerent de la Universitat, Antonio Posadas. A la mateixa han assistit nombrosos membres de l'equip de govern, degans, professors i personal d'administració de la Universitat.

A la nota de premsa de la Universitat d'Almeria es destaquen algunes de les frases i continguts de la seva exposició. La rebaixa en les nòmines dels empleats públics és només "una dada més d'un viratge històric", ha assenyalat. "S'ha acabat el creixement de la despesa pública per a un bon grapat d'anys", va concloure. "Ens hem acostumat a uns nivells de despesa que no hi ha en altres països desenvolupats i ara s'ha de passar d'una gestió de l'abundància a una gestió de l'austeritat i també desenvolupar l'efectivitat i la productivitat de les plantilles públiques. En els últims anys, les plantilles han tingut un creixement asiàtic i en canvi no hi ha hagut preocupació per la productivitat ".c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522