La revista oficial de la FEMP publica un article d'Albert Calderó sobre estratègia municipal

Articles Revistes
1.339


La revista "Carta Local", portaveu de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, ha publicat en el seu número de juliol-agost, pàgines 30 i 31, un article d'Albert Calderó, subdirector d'Estratègia Local, sobre estratègies municipals i del municipalisme davant l'actual conjuntura de crisi econòmica, que es titula "Municipalisme, austeritat i reposicionament institucional "

L'article és el primer d'una sèrie que s'anirà publicant en els propers mesos en què diversos col.laboradors de la FEMP en el procés d'elaboració del seu Pla Estratègic Segle XXI aporten reflexions i criteris sobre els actuals reptes de les institucions locals espanyoles.

A l'article Calderó defensa la tesi de la fi de l'escenari incremental de l'Estat del benestar, per la coincidència en l'actual conjuntura de cinc crisis: la crisi financera mundial, la crisi del sector immobiliari, la crisi de l'endeutament municipal, la crisi del dèficit municipal i la crisi de l'hàbit institucional de la despesa creixent, i la necessitat de plantejar una nova visió estratègica centrada en l'austeritat i el desenvolupament de l'eficàcia i la productivitat.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522