Economic Gardening, una nova política de promoció econòmica des de les institucions locals per sortir de la crisi

Articles Revistes
1.435

Per Albert Calderó


"Economic Gardening", que podria traduir-se per "horticultura d'empreses", és una nova filosofia de com un Ajuntament o entitat local podria promoure el desenvolupament econòmic en el seu territori, l'aplicació pot ser oportuna avui al nostre país.

El mètode de "Economic Gardening", o horticultura d'empreses, va néixer com a reacció a l'escàs èxit, quan no considerable fracàs, del tradicional mètode de promoció econòmica basat en subvencionar des de les institucions a determinades empreses: a les que vénen de fora, a les de noves tecnologies, o a les de determinats clústers, o més simplement a les que ens caiguin millor de les que demanin la subvenció. Sovint aquests mètodes han posat en evidència que les empreses més espavilades a l'hora d'aconseguir les subvencions no eren les que creaven més ocupació, i de vegades ni tan sols aconseguien sobreviure al final de l'estipendi públic.

Per contra, el mètode de "Economic Gardening" fa servir la metàfora del horticultor: El horticultor no es dedica a pensar i decidir per endavant quines de les plantes del seu hort li donaran millors fruits per després concentrar en aquestes plantes les seves cures, més senzill, es dedica a tenir cura de totes les seves plantes de la mateixa manera, en la confiança que unes o altres acabaran per donar fruits que compensin el seu esforç.

Llegir més...

De la mateixa manera, amb el mètode d'horticultura d'empreses no perdem el temps a l'Ajuntament estudiant i decidint a quines empreses anem a ajudar: les ajudem a totes, i sobretot a les petites, en la confiança que unes o altres crearan ocupació . Està demostrat que les empreses que creen ocupació són sobretot les petites, però ni tan sols aquest és un criteri segur. El millor, el més senzill i el més equitatiu políticament és ajudar-les a totes per igual. Com les petites són la immensa majoria ja es produirà sense buscar-ho que la majoria de les que rebran ajudes seran les petites.

El mètode consisteix a crear per part de la institució un catàleg de mesures de suport a les empreses concebut perquè siguin útils i es puguin prestar a qualsevol empresa que els demani, sempre que estigui ubicada al municipi i estigui en marxa o tingui un pla de viabilitat creïble. Bàsicament les ofertes de serveis són d'accés a infraestructures, o accés a informació, o suports tècnics concrets, amb la filosofia de fer accessible sense cost o a baix cost a les empreses petites els serveis tècnics de suport dels que normalment només gaudeixen les empreses grans .

Aquest nou mètode va ser inventat el 1987 per l'equip directiu de la ciutat de Littleton (40.000 habitants, a l'àrea metropolitana de Denver, Colorado, USA) que llavors estava en recessió. Des de 1989, any de posada en pràctica de l'horticultura d'empreses, a Littleton s'han creat 15.000 llocs de treball, sense cap subvenció directa. Actualment, i malgrat la greu crisi que pateixen els Estats Units, el nivell d'atur de Littleton està entre el 6% i el 7%, per sota de la mitjana nacional del 10%, i molt per sota del 20% a què s'arriba en zones industrials similars a Littleton.

A partir dels anys noranta el mètode s'ha estès per Estats Units i també a Europa, sent Irlanda un dels primers països a usar-lo.

A Estratègia Local, després d'estudiar a fons la trajectòria d'aquest nou mètode l'hem incorporat al nostre panell de metodologies de desenvolupament econòmic local.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522