Jordi Oliveres, Director d'Estrategia Local, dóna un curs sobre Confidencialitat i Protecció de Dades a la Federació Gallega de Municipis i Provincies (FEGAMP)

Formació
1.481


La Federació Gallega de Municipis i Provincies (FEGAMP) ha organitzat un curs titulat "Confidencialitat i Protecció de Dades Personals en les Relacions dels Empleats Públics amb els Ciutadans. La LOPD", integrat en el Pla Interadministratiu de Formació Contínua de la Fegamp 2010.

L'objectiu d'aquest curs és el d'aprendre els conceptes bàsics en relació amb les dades de caracter personal i la seva protecció en el marc del treball del personal administratiu i tècnic de les administracions locals.

TEMARI:

1. - Les competències de l'administració i la informació de caràcter personal associada a elles.
2. - Els funcionaris i les dades de caràcter personal. Exercici pràctic.
3. - Confidencialitat i protecció de dades a les relacions dels funcionaris amb els ciutadans. Drets i deures.
4. - Situacions que causen irritació al ciutadà. Situacions que hem d'evitar. Robinsons incidentals.
5. - La Legislació de protecció de dades de caràcter personal. Conceptes i definicions.
6. - L'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les Agències de Protecció de Dades de les Comunitats Autònomes.
7. - Què podem i què no podem fer amb el padró municipal d'habitants. Estadístiques útils.
8. - Tinc accés a un fitxer amb dades personals de ciutadans. Què he de fer?c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522