José María Maseda, dóna un curs sobre Organització de les brigades de manteniment i serveis dels ens locals a la Federació Gallega de Municipis i Provincies (FEGAMP)

Formació
1.437


La Federació Gallega de Municipis i Provincies (FEGAMP) ha organitzat un curs titulat "Organització de les brigades de manteniment i serveis dels ens locals", integrat en el Pla Interadministratiu de Formació Contínua de la Fegamp 2010.

L'objectiu d'aquest curs és el d'aprendre sistemes pràctics d'organització del treball pensats específicament per a les tasques de les brigades municipals, per millorar l'eficàcia (resoldre els problemes), la productivitat (majors resultats amb el mateix o menor esforç), la satisfacció del govern municipal i també la del personal de les brigades.

TEMARI:

1. Mètodes per a programar les tasques: la inspecció prèvia de les avaries i incidències, la confecció d'ordres de treball, l'elaboració del programa setmanal, la formació d'equips de treball.

2. Mètodes d'atenció d'avaries urgents. Coordinació amb la policia local i altres serveis de seguretat.

3. Mètodes d'organització tècnica de les petites obres noves: L'ordre de treball de l'oficina tècnica.

4. Mètodes d'avaluació de resultats dels treballs.

5. Mètodes de gestió i control dels contractistes externs.

6. Mètodes d'aprenentatge i de promoció professional.

7. Mètodes de millora de l'organització del treball personal i de l'equip de treball: mètode de les 5 S i la seva aplicació pràctica en brigades municipals.c/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522