Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local, soci fundador i vocal de la primera junta de la Societat Catalana d'Estadística

Consultors
1.552


Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local, ha participat en la fundació de la Societat Catalana d'Estadística. La Societat agrupa des de la seva fundació a més de 90 persones representatives dels diferents àmbits de la professió estadística docents i investigadors, professionals, i persones que desenvolupen tasques relacionades amb l'estadística a l'Administració Pública i les empreses.

El principal objectiu de l'associació és contribuir a la promoció de l'estadística, i actuar com a ens de referència, debat i consulta per a qualsevol dels aspectes científics i professionals referits a l'Estadística.

En l'assemblea constitutiva de l'associació es van aprovar els seus estatuts i es va elegir la primera Junta Directiva de l'Associació, que serà dirigida en els pròxims dos anys per Josep M. Vegara i Carrió, Catedràtic d'Anàlisi Econòmica, Universitat Autònoma de Barcelona i Professor a la Universitat Pompeu Fabra i, que ha estat director de l'Idescat.

Objectius de la Societat Catalana d'Estadística

Promoure i estimular la recerca en Estadística, tant teòrica com aplicada.

Fomentar el desenvolupament, aplicacions, docència i difusió de l'Estadística tant en els seus aspectes acadèmics i d'investigació com en els seus aspectes socials i professionals.

Aconseguir una major sensibilització per part de la comunitat científica, l'Administració, les empreses i la societat en general, respecte de la importància de l'Estadística a la societat actual.

Promoure de forma adequada els drets individuals i corporatius de totes les persones i institucions que tenen una activitat, ja sigui professional o acadèmica, vinculada amb l'Estadística.

Actuar com a ens de referència, debat i consulta per a qualsevol dels aspectes científics i professionals referits a l'Estadística.

Col·laborar en l'adequada difusió de totes aquelles notícies d'interès pels professionals i acadèmics relacionats amb el món de l'Estadística.

Promoure la difusió i l'interès per l'ensenyament de Estadística a nivell primari, secundari o superior.

Potenciar i incrementar els vincles entre els acadèmics i professionals que fan ús de l'Estadística, promovent, coordinant i estimulant totes aquelles activitats que puguin afavorir aquestes relacions.

Assessorar els organismes oficials i privats en tot allò que tingui relació amb l'aplicació de les eines i mètodes relacionats amb l'Estadística i en la difusió de resultats estadístics derivats de la seva activitat.

Junta directiva

President: Josep Maria VEGARA CARRIÓ
Vicepresidenta: Guadalupe GÓMEZ MELIS
Secretari: Xavier LÓPEZ ANDRÉS
Tresorer: Pere PUIG CASADO
Vocals:
Daniel BAENA MIRABETE
Jordi OLIVERES i PRATS
Ernest PONS FANALS
Vladimir ZAIATS PROTCHENKOc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522