Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local, soci fundador i vocal de la primera junta de la Societat Catalana d'Estadística

Consultors
26/10/10
1.287
0


Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local, ha participat en la fundació de la Societat Catalana d'Estadística. La Societat agrupa des de la seva fundació a més de 90 persones representatives dels diferents àmbits de la professió estadística docents i investigadors, professionals, i persones que desenvolupen tasques relacionades amb l'estadística a l'Administració Pública i les empreses.

El principal objectiu de l'associació és contribuir a la promoció de l'estadística, i actuar com a ens de referència, debat i consulta per a qualsevol dels aspectes científics i professionals referits a l'Estadística.

En l'assemblea constitutiva de l'associació es van aprovar els seus estatuts i es va elegir la primera Junta Directiva de l'Associació, que serà dirigida en els pròxims dos anys per Josep M. Vegara i Carrió, Catedràtic d'Anàlisi Econòmica, Universitat Autònoma de Barcelona i Professor a la Universitat Pompeu Fabra i, que ha estat director de l'Idescat.

Objectius de la Societat Catalana d'Estadística

Promoure i estimular la recerca en Estadística, tant teòrica com aplicada.

Fomentar el desenvolupament, aplicacions, docència i difusió de l'Estadística tant en els seus aspectes acadèmics i d'investigació com en els seus aspectes socials i professionals.

Aconseguir una major sensibilització per part de la comunitat científica, l'Administració, les empreses i la societat en general, respecte de la importància de l'Estadística a la societat actual.

Promoure de forma adequada els drets individuals i corporatius de totes les persones i institucions que tenen una activitat, ja sigui professional o acadèmica, vinculada amb l'Estadística.

Actuar com a ens de referència, debat i consulta per a qualsevol dels aspectes científics i professionals referits a l'Estadística.

Col·laborar en l'adequada difusió de totes aquelles notícies d'interès pels professionals i acadèmics relacionats amb el món de l'Estadística.

Promoure la difusió i l'interès per l'ensenyament de Estadística a nivell primari, secundari o superior.

Potenciar i incrementar els vincles entre els acadèmics i professionals que fan ús de l'Estadística, promovent, coordinant i estimulant totes aquelles activitats que puguin afavorir aquestes relacions.

Assessorar els organismes oficials i privats en tot allò que tingui relació amb l'aplicació de les eines i mètodes relacionats amb l'Estadística i en la difusió de resultats estadístics derivats de la seva activitat.

Junta directiva

President: Josep Maria VEGARA CARRIÓ
Vicepresidenta: Guadalupe GÓMEZ MELIS
Secretari: Xavier LÓPEZ ANDRÉS
Tresorer: Pere PUIG CASADO
Vocals:
Daniel BAENA MIRABETE
Jordi OLIVERES i PRATS
Ernest PONS FANALS
Vladimir ZAIATS PROTCHENKO

Comentarisc/ Camí d'Agell, 21 - 08349 Cabrera de Mar - Tel.: 934 817 410
BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522