Jordi Oliveres, director d'Estratègia Local dóna un curs sobre Gabinets de Crisis a joves regidors

Formació
2.677


La Universitat Autònoma de Barcelona ha organitzat un Diploma de Postgrau en "Lideratge i Governança Local", dirigit a joves regidors. Aquest Postgrau compta amb la col·laboració del Fòrum de Joves Regidors de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals.

Dins d'aquest postgrau, Jordi Oliveres ha donat un curs sobre "Gabinets de Crisi". L'objectiu del curs ha estat dotar als joves regidors de diferents eines i mètodes per organitzar-se davant d'una crisi, i com organitzar l'ajuntament per afrontar les crisis.

TEMARI CURS GABINETS DE CRISIS:

1. - A mode d'introducció; Lideratge, Governança Local, Crisi i Gabinets.
2. - Estar preparat pel pitjor escenari, estar preparat per qualsevol escenari.
3. - Planificació EMS.
4. - Gestió de la crisi.
5. - El Gabinet d'alcaldia.


Assistents al curs sobre Gabinets de Crisisc/ Villarroel, 9 pral 1a - 08011 BARCELONA - Tel.: 934 817 410

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 11303, Llibre 10108, Secció 2a, Foli 18, Full núm. 131675
© ESTRATEGIA LOCAL, SOCIETAT ANÒNIMA - CIF A-59108522